Inwestycja w odnawialne źródła energii elektrycznej.

Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii elektrycznej?

To pytanie stawia sobie coraz więcej osób w Polsce.

Najpierw warto zwrócić uwagę na ogólną sytuację energetyczną naszego kraju.

Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który wykorzystuje węgiel kamienny i brunatny do produkcji energii elektrycznej w bardzo wysokiej skali. Badania z końca roku 2020 podają, iż jest to ok. 68% całkowitej produkcji prądu. Niemniej jednak ostatnie lata pokazują, że jest to tendencja spadkowa.

Spalanie węgla w celu wytwarzania energii elektrycznej jest nie tylko bardzo szkodliwe, lecz również coraz mniej opłacalne. Dodatkowo światowe przepisy dotyczące ochrony środowiska wymuszają na naszym kraju zmiany w strukturze pozyskiwania energii elektrycznej.

Jak każdy wie, wszystkie gruntowe zmiany powodują ogromne koszty. Również w tym przypadku koszty te będą powoli i długoterminowo obciążać nasze portfele.

Warto więc zastanowić się nad jedną z kilku opcji wykorzystywania zielonej energii w naszym gospodarstwie. Najbardziej popularnym, a zarazem najprostszym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej w systemie on-gird (współpracujący z siecią elektryczną).

Należy tylko pamiętać o kilku zasadach:

  • wielkość instalacji powinna być dopasowana do średniego rocznego zużycia prądu w naszym gospodarstwie (dane o zużyciu prądu za ostatnie 12 m-cy znajdują się na każdej fakturze za prąd);

  • w małych instalacjach do 10kW zakład energetyczny zabiera 20% wyprodukowanego u nas prądu;

  • w przypadku zbyt małej instalacji będziemy musieli dokupować prąd z zakładu energetycznego;

  • kiedy instalacja jest zbyt duża dla naszych potrzeb https://italoptik.com/alfamox/index.html , nadmiar prądu po prostu przepada.

Reasumując, przykładem budynku mieszkalnego średniej wielkości:

  • zużycie prądu ok. 3500kW rocznie to ok. 2170zł (koszt na dzień 12.02.2021)

  • wymagana instalacja 5kW (powinna wyprodukować 5000kW rocznie – 20% dla zakładu energetycznego)

  • koszt z montażem ok. 25 000zł brutto

  • kalkulowany zwrot kosztów po ok. 11 latach

Biorąc jednak pod uwagę to o czym była mowa na początku (stały wzrost kosztów energii), nasza instalacja powinna zwrócić się po ok. 7-8 latach, następnie 8-10 lat powinno być prawie za darmo.

Pamiętajmy również, iż w ten sposób wspomagamy ochronę naszego środowiska.